Emanera - Škole jezika u inostranstvu

Učenje engleskog jezika, Devon

Kursevi engleskog jezika Devon

Standardni kurs - idealan balans između učenja jezika i uživanja u slobodnom vremenu
  • Trajanje kursa: minimum 2 nedelje
  • Časovi: 4 časa dnevno, svaki po 45 minuta, 5 dana nedeljno
  • Minimum godina: 18, prihvatamo i sa 16 i 17 godina na zahtev
  • Nivoi: osnovni, srednji, napredni
  • Datumi početka: od juna do septrmbra
 
Intenzivni kurs - akcenat je na učenju jezika, te manje vremena ostaje za slobodne aktivnosti
  • Trajanje kursa: minimum 1 nedelja
  • Časovi: 6 časa dnevno, svaki po 45 minuta, 5 dana nedeljno
  • Minimum godina: 18, osobe sa 16 i 17 godina mogu se upisati uz saglasnost roditelja ili staratelja
  • Nivoi: osnovni, srednji, napredni
  • Datumi početka: od juna do septembra
 
Live Support